VÁN KHUÔN MÓNG BĂNG (1)

   Với móng băng tiết diện hình chữ nhật, khi chiều cao bé hơn 200mm, ván khuôn móng băng được làm bằng ván có chiều dày từ 40-50mm, cố định thành móng bằng cọc đóng xuống nền đất. Khi chiều cao móng dưới 500mm, ván khuôn được tăng cường các nẹp, áp lực ngang của bê tông mới đổ, tác dụng lên thành ván khuôn, do các cây chống xiên và cọc chịu, hoặc được truyền qua các thanh chống tựa lên thành hố móng.

   Với móng băng tiết diện chữ nhật và giật cấp, khi có chiều cao bé hơn 750mm, ván khuôn được làm từ các tấm khuôn và gông kẹp. Gông kẹp có thể làm bằng gỗ hoặc kim loại. Khi lắp ván khuôn, các tấm khuôn ở một phía của thành móng được cố định, theo vị trí thiết kế, bằng các cọc đóng xuống đất và cây chống xiên (2-3 cọc cho 1 tấm khuôn). Các tấm khuôn của thành còn lại được giữ bằng gông kẹp và thanh cữ chống tạm thời.

 

VÁN KHUÔN NHỰA là một thành viên của Tổng kho cốp pha © 2014