CẤU TẠO VÁN KHUÔN DI CHUYỂN NGANG

   Cấu tạo ván khuôn di chuyển ngang (một dạng của ván khuôn định hình), gồm 2 phần chính: hệ chống đỡ và ván khuôn.
   Hệ chống đỡ bằng gỗ hoặc bằng kim loại, tạo nên các khung sườn cho ván khuôn, có thể di chuyển vị trí bằng cách kéo trượt trên đường bằng hoặc lăn trên đường ray. Hệ chống đỡ gồm các cấu kiện rời lắp ráp lại, có thể thay đổi hình dạng phù hợp với việc lắp ráp và tháo dỡ ván khuôn.

   Ván khuôn làm bằng ván, gỗ dán hoặc tôn mỏng.Ván khuôn di chuyển ngang phải thỏa mãn những điều kiện sau đây:
- Ván khuôn, hệ thống phải chắc chắn, khi di chuyển không bị biến dạng hoặc hư hỏng;
- Cấu tạo phải đảm bảo cho lắp, tháo, di chuyển nhanh chóng.
   Để tháo ván khuôn và dùng cho phân đoạn sau được nhanh, cần sử dụng bê tông đông cứng nhanh.

 

VÁN KHUÔN NHỰA là một thành viên của Tổng kho cốp pha © 2014