PHÂN LOẠI VÁN KHUÔN THEO MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN TRONG THI CÔNG

Theo độ lớn của bộ phận công trình, vị trí và tầm quan trọng của các công trình đó, ván khuôn được phân loại như sau:
- Ván khuôn đơn giản, cho bê tông các loại kết cấu đơn giản (như móng bè, móng băng…);
- Ván khuôn trung bình, cho công trình không sử dụng khung bê tông cốt thép, có sàn bình thường là sàn phẳng;
- Ván khuôn phức tạp cho công trình có tường chịu lực, có sàn với dầm chính, dầm phụ và công trình có khung bê tông cốt thép, gồm: cột, dầm thẳng, sàn sườn có vát hoặc không có vát;
- Ván khuôn đặc biệt cho sàn có nhiều ô, cầu thang phẳng, sàn hình nấm đa giác, sàn xi-lô, đài nước, khung  nghiêng…;
- Ván khuôn đặc biệt phức tạp cho vòm, sàn nấm hình cong, ván khuôn cầu thang xoáy ốc, dàn kèo, phễu, tháp làm lạnh…(ván khuôn định hình)


 

VÁN KHUÔN NHỰA là một thành viên của Tổng kho cốp pha © 2014