Đặc điểm ván khuôn nhôm

Tuy nhôm nhẹ hơn thép, song lúc đầu người ta không có ý định dùng nhôm làm ván khuôn vì nhôm bị ăn mòn trong môi trường kiềm của bê tông. Nhưng, nếu nhôm có pha hợp kim như ma- nhê, kẽm thì không bị chất kiềm ăn mòn, nên lại có thể dùng nhôm làm ván khuôn được.

- Cường đột chịu uốn của nhôm lớn hơn của gỗ 6-10 lần.

- Mô đun đàn hồi của nhôm lớn hơn gỗ 7 lần

- Cường độ chịu uống của nhôm chỉ bằng 90% của thép.

- Mô đun đàn hồi của nhôm chỉ bằng 33% của thép

- Dung trọng của nhôm chỉ bằng 65 % của thép

- Nhôm không bị gỉ sét như thép

Giá tiền của nhôm gấp 7 lần giá của gỗ làm ván khuôn.

Do giá thành cao nên ván khuôn nhôm chỉ được dùng trong các trường hợp đặc biệt, chằng hạn ở nơi chật hẹp, khó thi công, yêu cầu ván khuôn phải thật nhẹ.

 

VÁN KHUÔN NHỰA là một thành viên của Tổng kho cốp pha © 2014